Thi Công Đèn LED Cầu Thang

  • MÀU SẮC ĐÈN LED THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG
  • CÔNG TẮC TÙY CHỌN THEO NHU CẦU ĐẦU TƯ
  • CÔNG TẮC HAI CHIỀU CẦU THANG
  • CẢM BIẾN SÁNG THEO CHUYỂN ĐỘNG
  • BỘ CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHẠY ĐA HIỆU ỨNG