1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin liên hệ của khách hàng được dùng để tư vấn hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ quangcaonoithatdep.vn

3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email tới quangcaonoithatdep.vn@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ